دادخواهی برای توسعه متوازن – جنبش روشنایی


دادخواهی برای توسعه متوازن – جنبش روشنایی
پنج شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۵

موضوع چیست؟

پروژه یی موسوم به توتاپ (TUTAP) انتقال برق وارداتی ترکمنستان در ابتدا توسط کمپنی تخنیکی فیشنر از مسیر بامیان پیشنهاد شده بود ولی پس از تأیید کابینه مبنی ‌بر عبور این لین برق از مسیر سالنگ، اعتراض‌های گستردۀ باشندگان مناطق مرکزی را به‌دنبال داشته است.

اولین حرکت این جنبش در تاریخ ۲۷ ثور رخ داد و در ادامۀ این جنبش قرار است شورای عالی مردمی جنبش روشنایی، روز شنبه دوم ماه اسد به تظاهرات دست بزند. این شورا به حکومت افغانستان هشدار داده در صورتی‌که به خواست باشندگان مناطق مرکزی مبنی‌ بر انتقال لین برق وارداتی پنج‌صد کیلوات ترکمنستان از مسیر ولایت بامیان پاسخ مثبت ندهد، به تظاهرات در سراسر کشور به‌ویژه در شهر کابل دست خواهند زد.

مقام‌های حکومتی می‌گویند که انتقال لین برق ترکمنستان از مسیر بامیان هزینه و زمان بیش‌تری می‌برد. اما باشندگان مناطق مرکزی به این تصمیم حکومت اعتراض کرده می‌گویند که شرکت آلمانی «فیشنر» که مسوولیت تهیه ماسترپلان برق افغانستان را به عهده داشت، مسیر بامیان را برای اجرای این پروژۀ بزرگ برق رسانی انتخاب کرده است.

ما چی فکر می کنیم؟

هیچ حکومتی نباید علیه شهروندانش تبعیض قایل شود. در کشورهای دموکراتیک تمامی گروه‌های قومی و مذهبی حق برخورداری مساوی از منابع را دارند. در قانون اساسی افغانستان شهروندان دارای حقوق مساوی هستند. این قانون دولت را مکلف به ایجاد جامعه مرفه، برابری بین همه اقوام و قبایل، توسعه متوازن، رشد صنعت و تولید و ارتقای سطح زندگی مردم کرده است.

از آنجا که جنبش روشنایی یک حرکت کم سابقۀ مدنی و دادخواهی برای شهروندان کشور است باید از سوی حکومت جدی گرفته شود. حرکت‌های دادخواهانه و حق‌طلبانۀ‌ مردمی لازمۀ ‌جوامع دموکراتیک است و می‌تواند فاصلۀ مردم با حکومت را کم‌تر بسازد.

چه می کنیم؟

هدف ما برپایی مظاهره صلح آمیز می باشد. به هیچ وجه همراه پلیس درگیر نخواهیم شد و با نیروی پلیس ملی خود همکاری لازم را انجام میدهیم. مظاهره ما از مسیر مشخص شروع و در مکانی مشخص پایان خواهد یافت، و پس از ختم مظاهره تیم نظافت هر گونه کثافات حاصله از مظاهره را جمع آوری خواهد کرد

چطور حمایت کنیم؟

  •  ما حمایت خود از این تظاهرات صلح آمیز را اعلان کرده و پروفایل خود را با استفاده از برنامه حمایت تغییر میدهیم.
  • در رسانه های اجتمایی از هاشتگ TutapviaBamyan# استفاده میکنیم.
  • به جناب اشرف غنی رئیس جمهور کشورمان صدای خود را در تویتر رسانیده و به اکونت رسمی شان تویت میکنیم.