شما نیز میتوانید به ما بپیوندید و یا صدای خود را بکشید و از دیگران درخواست حمایت کنید ایجاد موج


یکی از مطالب ذیل را انتخاب کنید
ادامه راه عدالت خواهی شهدای روشنایی
ادامه راه عدالت خواهی شهدای روشنایی

موضوع چیست؟ خط برق وارداتی ترکمنستان در ابتدا توسط کمپنی تخنیکی فیشنر از مسیر بامیان پیشنهاد شده بود ولی پس از تأیید کابینه مبنی ‌بر عبور …

دادخواهی برای توسعه متوازن – جنبش روشنایی
دادخواهی برای توسعه متوازن – جنبش روشنایی

موضوع چیست؟ پروژه یی موسوم به توتاپ (TUTAP) انتقال برق وارداتی ترکمنستان در ابتدا توسط کمپنی تخنیکی فیشنر از مسیر بامیان پیشنهاد شده بود ولی پس …

بیش از یک میلیون افغان بی جا شده داخلی
بیش از یک میلیون افغان بی جا شده داخلی

حقیقت چیست ؟ بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، اکنون شمار آوارگان داخلی در کشور به 1.2 میلیون نفر می‌رسد؛ در حالی که در سال …

اردوی ملی ما، هویت ملی ما
اردوی ملی ما، هویت ملی ما

حقیقت چیست ؟ چند روز قبل در یکی از روزهای گرم تابستانی در شهر کابل سوار «ملی‌بس» شدم. ملی‌بس مملو از مسافر بود. جایی برای ایستاد …